Ganyan yo pou 2019 Karman Swen Sante a Mobilite Enfimite Bousdetid te anonse. Konpliman pou moun ki resevwa bousdetid 2019 yo epi di ou mèsi a tout moun ki te patisipe! Soumisyon bous 2020 la louvri kounye a. Soumisyon yo pral aksepte jiska 1 septanm, 2020.

GADE 2019 gayan

 

 

2020 Mobilite Enfimite Bousdetid

Karman Swen Sante fyè anonse ke nou pral bay kolèj ak inivèsite elèv yo ak yon opòtinite bousdetid pou ede yo atenn objektif final yo nan lavi a.

Nou pral ofri de $ 500 bous detid pou elèv ki enskri kounye a ki satisfè kondisyon yo.

Bousdetid sa a aplike a elèv yo ki gen yon Mobilite Enfimite, èksele akademikman ak moun ki gen yon konsiderasyon pou Enfimite konsyans nan Amerik la.

Tout aplikan akademik ki satisfè kritè yo akeyi yo soumèt aplikasyon yo nan Fon Bousdetid Karman Healthcare ane sa a.

Bon chans e nou espere ou se gayan an!

 

2020 Tèm

Chwazi yon eksperyans nan pwòp vi ou epi eksplike kijan li enfliyanse devlopman ou.

 

Dat limit

Dat limit pou bous 2020 se Septanm NAN, NAN. Tanpri soumèt kondisyon sa yo anvan dat limit la.

 

Elèv k ap patisipe yo dwe satisfè kritè sa yo:

  • Ou dwe enskri kounye a nan yon kolèj akredite oswa inivèsite nan peyi Etazini an
  • Ansyen sèz (16) ane oswa plis
  • Louvri a tout kolèj, ak elèv inivèsite ki gen yon Mobilite Enfimite ki itilize yon chèz woulant, oswa lòt Mobilite aparèy regilyèman.
  • Kenbe yon mwayèn kimilatif pwen klas (GPA) omwen 2.0 (oswa ekivalan)

* Gen yon limit nan yon bousdetid pou chak elèv chak ane, nenpòt elèv ka genyen bousdetid la yon sèl fwa nan menm ane an.

 

Kouman pou aplike pou

Tanpri voye enfòmasyon sa yo ban nou jan yo mande sa anba a. Tout dokiman bezwen voye kòm yon dosye .doc, .docx, oswa .pdf:

  • Deklarasyon oswa relve nòt Mwayèn Pwen Klas ou (GPA) - relve nòt ofisyèl yo aksepte.
  • Soumèt yon redaksyon pou reponn tèm ane sa a. Si w ap poste nan soumèt ou, tanpri itilize estanda gwosè 8.5 pous x 11 pous papye yo soumèt antre ou. Si w ap voye redaksyon ou via imèl, li dwe tape epi sove kòm yon dosye .doc, .docx, oswa .pdf.
  • Prèv nan Mobilite Enfimite sètadi nòt doktè. (aplike pou itilize chak jou nan yon Mobilite aparèy.)
  • Yon imaj pòtrè nan tèt ou ke yo pral afiche sou entènèt si yo chwazi ou kòm yon gayan.

 

Limit responsabilite nou: Nou pa yo pral kapab retounen nenpòt ki soumèt voye nan adrès postal.

 

Voye tout materyèl yo nan:

Attn: Karman Healthcare Scholarship Fund
19255 San Jose Avenue
Vil endistri a, CA

Oswa imèl tout materyèl nan: bousdetid@karmanhealthcare.com

 

 

Kesyon yo mande anpil

Ki sa ki se yon bousdetid?

Yon bousdetid se senpleman lajan ki disponib pa yon patwone pou ede edikasyon yon elèv ke ou pa atann pou remèt. Yo bay yo anjeneral ki baze sou reyisit oswa konpetisyon.

Ki sa ki konte kòm prèv admisyon / enskripsyon an?

Lè w kontakte inivèsite ou yo, yo pral kapab ede jwenn yon dokiman ki pwouve admisyon ou (si w ap sou yo diplome kolèj oswa lekòl segondè) oswa enskripsyon (si ou deja yon elèv inivèsite) - kèlkeswa sa ki apwopriye. Y ap aksepte yon orè pou egzanp kòm prèv.

Kilè se dat limit pou soumèt redaksyon mwen an?

Septanm NOU. Entries ki soumèt pita pase sa a pral otomatikman rejte.

Kouman yo pral Karman Swen Sante chwazi yon gayan?

Jij yo pral itilize yon apwòch ki baze sou merit ki konsantre sitou sou la bon jan kalite de kontni nan redaksyon ou an ak kalifikasyon aplikasyon ou an. Redaksyon yo ta dwe demontre rechèch, eksperyans pèsonèl ak opinyon, panse kritik ak kreyatif.

Kouman e ki lè yo pral anonse gayan an?

Yo pral enfòme gayan an pa telefòn oswa e-mail ke yo se youn nan de gayan yo. N ap kontakte depatman èd finansye lekòl ou a pou enfòme yo ak ranmase enfòmasyon. Paj sa a pral tou mete ajou ak detay gayan an yon fwa gayan yo te chwazi.

Kouman pou mwen resevwa bous la?

Nou pral kontakte èd finansye / bousdetid la oswa kontak ekivalan nan inivèsite ou / kolèj ki moun ki pral enfòme nou sou kòman yo voye yon chèk yo pou depans ki gen rapò ak lekòl ou a.

Mwen gen yon lòt kesyon. Ki moun mwen ka kontakte?

Ou lib pou imèl kesyon yo bousdetid@karmanhealthcare.com epi nou pral retounen jwenn ou pi vit ke posib.

 

 

Inivèsite ki patisipe

Patisipan Inivèsite 3Inivèsite New MexicoMonmouth University

Inivèsite PhoenixLwa Cardozo

texas-teknoloji-inivèsiteinivèsite-texas-austin

carroll-inivèsite-bousdetid

Lane Community Collegeinivèsite arkansasevangel InivèsiteWarren Wilson College

Vil kolèj nan Chicago

 

 

Swiv nou sou facebook, twitter, Instagram, ak YouTube