Pa janm te gen yon tan pi bon yo rantre nan ekip Karman®. Kòm yon dirijan manifakti mondyal ak distribitè nan ekipman medikal dirab, nou ap chèche kandida chwazi sipòte vizyon nou yo ak gaz kwasans nou an.

Si ou boujonnen nan yon anviwònman dinamik, antreprenarya, epi ou ap chèche pou yon opòtinite yo rantre nan ekip eksepsyonèl nou an nan pwofesyonèl, tcheke afichaj travay nou an oswa voye rezime w nan careers@karmanhealthcare.com

Nou ofri salè konpetitif ak yon jenere Benefis pake, ki gen ladan medikal, dantè, plan vizyon, konpayi peye jou ferye, jou vakans ak jou pèsonèl.

Kòd abiman nou an se biznis aksidantèl epi nou kenbe yon anviwònman travay san lafimen

Anplwayè Opòtinite

Karman® se yon patwon opòtinite egal e li angaje nan kreye yon anviwònman divès. Tout aplikan ki kalifye ap resevwa konsiderasyon pou travay san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, sèks, idantite seksyèl oswa ekspresyon, oryantasyon seksyèl, orijin nasyonal, jenetik, andikap, laj, oswa estati veteran.

Akomodasyon rezonab

Karman angaje nan travay ak bay akomodasyon rezonab pou aplikan ki gen andikap fizik oswa mantal. Aplikan k ap aplike pou yon pozisyon Karman ak yon fizik oswa mantal andikap ki bezwen yon aranjman rezonab pou nenpòt ki pati nan pwosesis aplikasyon an ka kontakte Resous Imèn nan hr@karmanhealthcare.com pou asistans.

Travay

  • Reprezantan Sèvis Kliyan (Los Angeles, CA 91748 - USA)
  • Travayè Depo (Los Angeles, CA 91748 - USA)
  • Webmaster Analytics konsiltan (Los Angeles, CA 91748 - USA)
  • Biznis Deyò Teritwa Manadjè (Minneapolis, MN - USA)
  • Anndan Komèsyal Reprezantan (Los Angeles, CA 91748 - USA)
  • Biznis Deyò Teritwa Manadjè (Chicago, IL - USA)
  • Search Engine Optimization (SEO) Manadjè (Los Angeles, CA 91748 - USA)
  • Junior Asistan Maketing (Los Angeles, CA 91748 - USA)
  • Biznis Deyò Manadjè Teritwa (Portland, Oregon - USA)
  • Biznis Deyò Teritwa Manadjè (San Antonio, Texas - USA)