Sa a Regleman pou Itilize (sa a "Akò") se yon akò legalman obligatwa fèt pa ak ant Karman Swen Sante, Inc.. ak afilye li yo, Coi Rubber Products, Inc.. ak Karma (kolektivman "Karman") epi ou menm, pèsonèlman, epi, si sa aplikab, sou non antite a pou ki moun ou ye lè l sèvi avèk nenpòt nan sit sa yo oswa Sèvis (kolektivman, "ou" oswa "ou") pou nou an chèz woulant. Akò sa a gouvène aksè ou nan epi sèvi ak nan sit entènèt la Karman www.KarmanHealthcare.com ak nenpòt lòt sit entènèt posede oswa opere pa Karman ("Sit yo") ak tout sèvis yo ofri nan Karman atravè nenpòt sit sa yo ("Sèvis") kidonk, tanpri li li avèk atansyon. Dat Efektif Akò sa a se 9 Mas 2020.

PA AKSÈ OSWA lè l sèvi avèk NENP OFT SIT OUBYEN NENP PARTT PATI SÈVIS YO, OU DAK TH OU TE LI, KONPRANN AK AKED POU LYE POU AK AG SA A, KI GEN YON AKRE ARBITRAJ AK EKENSE DWA KLAS AKSYON. SI OU PA DAK TO POU OU MARE KONSA, PA AKSÈ A OKENN SIT OUBYEN PA SÈVI AK SÈVIS.

Akò sa a konplete, men li pa ranplase, nenpòt ki tèm ki gouvène itilizasyon ou nan nenpòt nan sit sa yo oswa nenpòt Sèvis kòm nan dat la Efektif; bay, sepandan, ke si gen yon konfli ant Akò sa a ak tèm sa yo, Akò sa a pral kontwole.

Gen kèk Sèvis ki sijè a kondisyon adisyonèl, ki prezante bay lè ou itilize oswa kreye yon kont yo sèvi ak Sèvis sa yo. Si gen yon konfli ant tèm sa yo ak kondisyon adisyonèl pou yon sèvis patikilye, kondisyon adisyonèl yo pral kontwole pou sèvis sa a. Pa sèvi ak nenpòt Sèvis ki sijè a kondisyon adisyonèl sof si ou dakò ak kondisyon ki nan Akò sa a ak kondisyon sa yo adisyonèl.

lè l sèvi avèk Sit yo ak Sèvis yo.

Sibvansyon Dwa. Sijè a konfòmite ou ak tèm ak kondisyon nan Akò sa a, Karman akòde ou yon limite, ki pa eksklizif dwa yo sèvi ak sit sa yo ak sèvis yo, ak nenpòt kontni ak materyèl ki disponib pou ou an koneksyon avèk itilizasyon ou nan sit sa yo oswa Sèvis, sèlman pou rezon enfòmasyonèl, sijè a plis limit yo bay nan Akò sa a, nenpòt ki kondisyon anplis ki aplikab a yon sèvis patikilye, oswa nenpòt enstriksyon pou itilize ke Karman ka bay de tan zan tan.

Kont ak Aksè. Pou itilize sèten Sèvis, ou dwe kreye yon kont aksesib atravè yon non itilizatè ak modpas. Ou se sèl responsab pou kenbe modpas ou konfidansyèl ak pou tout itilizasyon non itilizatè ou an ak modpas ou, ki gen ladan, san limit, nenpòt itilizasyon pa nenpòt twazyèm pati san otorizasyon. Anplwaye Karman pap janm mande modpas ou. Si yo mande w pou modpas ou, oswa si ou kwè yon moun ka jwenn modpas ou, tanpri kontakte Karman. Ou responsab pou nenpòt aksè entènèt, pyès ki nan konpitè, oswa lojisyèl ki nesesè oswa apwopriye pou fasilite itilizasyon ou oswa aksè nan sit sa yo oswa sèvis yo.

Fen. Ou ka sispann aksè oswa lè l sèvi avèk Sit sa yo oswa Sèvis yo nan nenpòt ki lè. Karman ka mete fen nan aksè ou nan sit sa yo oswa sèvis yo an antye oswa an pati si li rezonab kwè ke ou te vyole nenpòt nan tèm ak kondisyon nan akò sa a. Apre revokasyon, ou pa pral pèmèt ou jwenn aksè nan sit sa yo oswa itilize Sèvis yo. Si se aksè ou nan sit sa yo oswa sèvis yo sispann, Karman ka fè egzèsis tou sa vle di li estime nesesè yo anpeche aksè san otorizasyon nan sit sa yo oswa sèvis yo, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, baryè teknolojik, kat IP, ak kontak dirèk ak entènèt ou founisè sèvis. Akò sa a ap siviv endefiniman sof si e jiskaske Karman chwazi mete fen nan li, kèlkeswa si nenpòt ki kont ou louvri se sispann pa ou menm oswa Karman oswa si ou kontinye itilize oswa kontinye gen dwa pou yo sèvi ak sit sa yo oswa Sèvis yo.

Dwa pwopriyete entelektyèl. lè l sèvi avèk sit sa yo oswa Sèvis yo pa ba ou an komen nan oswa nenpòt dwa nan nenpòt ki materyèl oswa kontni ki ka ba ou an koneksyon avèk itilizasyon ou nan sit sa yo oswa sèvis yo, tout nan yo ki posede pa Karman, lisansye li yo, oswa lòt antite ak pwoteje pa copyright ak lòt dwa pwopriyete entelektyèl. Ou pa dwe itilize, montre, fè, kopye, repwodui, reprezante, adapte, kreye travay derive soti nan, distribye, transmèt, sublansans oswa otreman sikile oswa mete disponib pa nenpòt vle di nenpòt ki nenpòt materyèl oswa kontni mete disponib nan ou an koneksyon avèk itilizasyon ou nan sit sa yo oswa sèvis yo, san pèmisyon eksprime nan men pwopriyetè a, eksepte jan ekspreseman ki tabli nan akò sa a oswa nenpòt lòt kondisyon ki aplikab pou yon sèvis patikilye. lè l sèvi avèk Sit sa yo oswa Sèvis yo pa ba ou okenn dwa yo sèvi ak nenpòt mak komèsyal, mak sèvis, rad komès, non komèsyal, oswa renmen an, yo itilize an koneksyon avèk sit sa yo oswa Sèvis yo, san pèmisyon eksprime nan men mèt kay la sou ki gen rapò chèz woulant pwodwi yo.

Feedback ou. Si ou soumèt lide, sijesyon oswa nenpòt lòt bagay sou sit sa yo oswa Sèvis (tankou fason yo amelyore nenpòt nan Sèvis yo) nan Karman, ou dakò ke Karman ka itilize ki fidbak pou nenpòt ki rezon, san yo pa peman oswa lòt konpansasyon ba ou, pou tout tan ak nan tout mond lan. Pa soumèt okenn fidbak bay Karman kote ou pa ta vle bay dwa sa yo.

Sit entènèt Twazyèm Pati ak kontni. Karman ka bay aksè a sit entènèt twazyèm pati, materyèl oswa lòt enfòmasyon twazyèm pati. Sèvi ak sit wèb twazyèm pati sa yo, materyèl oswa lòt enfòmasyon yo pral sijè a kondisyon sa yo kote ou menm ak twazyèm pati a dakò. Karman ka itilize materyèl twazyèm pati oswa lòt enfòmasyon twazyèm pati nan bay sèvis yo ba ou. Ou dakò ke Karman pa responsab pou nenpòt ki materyèl twazyèm pati oswa lòt enfòmasyon, si wi ou non materyèl sa yo jwenn aksè dirèkteman nan ou oswa itilize pa Karman nan bay Sèvis yo, ki gen ladan si wi ou non enfòmasyon an se egzat oswa si enfòmasyon an se apwopriye pou itilizasyon ou oswa itilize an koneksyon avèk Sèvis yo. Ou dakò ke Karman pa responsab pou si enfòmasyon sou twazyèm pati ou jwenn nan ki disponib pou itilizasyon ou, pou pèfòmans oswa operasyon nan nenpòt sit entènèt twazyèm pati, pou nenpòt pwodwi oswa sèvis pibliye oswa vann pa nenpòt twazyèm pati (ki gen ladan sou oswa atravè yon sit entènèt twazyèm pati a), oswa pou nenpòt ki lòt aksyon oswa inaksyon pa nenpòt ki twazyèm pati.

Entèdi Kondwit. Nan itilizasyon ou nan sit sa yo oswa sèvis yo, ou ka itilize sit sa yo oswa sèvis yo ak nenpòt materyèl oswa kontni ki disponib pou ou an koneksyon avèk itilizasyon ou nan sit sa yo oswa sèvis yo sèlman jan ekspreseman pèmèt akò sa a oswa nenpòt lòt kondisyon ki aplikab. nan yon sèvis patikilye, epi, san yo pa limite sa ki annapre yo, nan okenn evènman ou pa dwe, nan itilizasyon ou nan sit yo oswa sèvis yo oswa nenpòt materyèl oswa kontni ki disponib pou ou an koneksyon avèk itilizasyon ou nan sit sa yo oswa sèvis yo: (mwen ) vyole, vyole, oswa transgrese nenpòt dwa nan nenpòt ki pati; (ii) deranje oswa entèfere ak sekirite, otantifikasyon itilizatè, dispozisyon oswa itilizasyon sit sa yo oswa sèvis yo; (iii) entèfere ak oswa domaje Sit sa yo oswa Sèvis yo; (iv) imite yon lòt moun oswa antite, defòme afilyasyon ou ak yon moun oswa antite (ki gen ladan Karman), oswa itilize yon fo idantite; (v) eseye jwenn aksè san otorizasyon nan sit sa yo oswa sèvis yo; (vi) angaje, dirèkteman oswa endirèkteman, nan transmisyon "Spam," lèt chèn, lapòs tenten oswa nenpòt lòt kalite solisitasyon espontaneman; (vii) kolekte, manyèlman oswa atravè yon pwosesis otomatik, enfòmasyon sou lòt itilizatè san konsantman eksprime yo oswa lòt enfòmasyon ki gen rapò ak sit sa yo oswa sèvis yo; (viii) soumèt fo enfòmasyon oswa fo enfòmasyon bay Karman; (ix) vyole nenpòt lwa, règ, oswa règleman; (x) angaje yo nan nenpòt aktivite ki entèfere ak kapasite nenpòt ki twazyèm pati yo sèvi ak oswa jwi sit sa yo oswa Sèvis yo; (xi) pòsyon ankadreman nan sit sa yo nan yon lòt sit entènèt; oswa (xii) ede nenpòt twazyèm pati nan angaje nan nenpòt aktivite entèdi nan Akò sa a.

Chanjman. Karman ka chanje oswa sispann nenpòt nan sit sa yo oswa sèvis yo nan nenpòt ki lè san responsablite pou ou menm oswa nenpòt twazyèm pati. Karman ka modifye Akò sa a nenpòt ki lè. Notifikasyon sou modifikasyon nan Akò sa a ap disponib atravè sit yo oswa sèvis yo. Modifikasyon yo ap vin efikas katòz jou apre yo fin afiche yo, sof si yo bay yon dat diferan efikas nan avi a sou modifikasyon oswa lwa ki aplikab mande pou aplikasyon pi bonè. Si ou pa dakò ak kondisyon ki modifye pou yon sit oswa yon sèvis, ou dwe sispann itilize ou nan sit sa a oswa sèvis.

Règleman sou enfòmasyon prive. Ou dakò ke Règleman sou enfòmasyon prive Karman la gouvène tèm ak kondisyon kote Karman ka kolekte, itilize, ak pataje enfòmasyon ou yo.

Vyolasyon Dwa. Karman respekte dwa ou yo. Si ou kwè ke nenpòt twazyèm pati ap vyole dwa ou oswa detounman enfòmasyon konfidansyèl ou pa itilize twazyèm pati sa a nan oswa aksè nan sit sa yo oswa Sèvis, tanpri kontakte nou.

AVÈTISMAN Sentespri, eksklizyon, limit, ak endemnite.

AVÈTISMAN SOU GARANTI. KARMAN BAY SIT YO AK SÈVIS YO SOU YON BAZ "KI SA YO" AK "KI DISPONIB". KARMAN PA REPREZANTE OUBYEN GARANTI KE SIT YO, SÈVIS YO, ITILIZASYON YO, NENP INFORMT ENFATIONMASYON KI BAY AN KONNÈKSYON AK SIT YO OU SÈVIS YO: (MWEN) PRAL ENTERROMPE OUBYEN SEKIRITE, (II) AP LIBRE DE DEFÈ, ENFCMASYON OSWA ERÈ, (III) ap satisfè kondisyon ou yo, oswa (IV) pral fonksyone nan konfigirasyon an oswa avèk lòt hardware oswa lojisyèl ou itilize. KARMAN PA FÈ GARANTI L OTHERT pase sa yo ki te fè ekspreseman nan akò sa a, ak dedomajman pou nenpòt ki ak tout garanti enplisit, ki gen ladan san limit, garanti nan anfòm pou yon bi patikilye, machann vann ak ki pa enfraksyon. KARMAN PA FÈ REPREZANTASYON OUBYEN GARANTI AK RESPÈ AK NENP MATT MATERYÈL, ENFATIONMASYON, MARKEN, OSWA SÈVIS TIYÈM PATI, KIYÈS RESEVWA OUBYEN AKSÈ YO PASE NENPYT LINK YO KONNEN AK SIT OU SÈVIS YO, KARMAN ITILIZE POU FÈ SÈVIS. SÈTEN LWA LETA PA PÈMÈT LIMIT SOU GARANTI ENPLIQUES OSWA ESKLIZYON OSWA LIMIT SÈTEN DOMAJ. KONSA, KÈK OSWA TOUT NÈT AVÈTISMAN SOU LA A, EKLIZYON OSWA LIMIT POU PA APLIKE POU OU, E OU KA GEN DWA ADISYONAL.

EXCLUSION DE DOMAJ. KARMAN PAP RESPONSAB OU OUBYEN NENP THT TWAZYÈM pati pou okenn domaj konsekan, ensidan, endirèk, pinitif oswa espesyal (ki gen ladan, san limitasyon, domaj ki gen rapò ak pwofi ki pèdi, done ki pèdi oswa pèdi bon volonte) ki soti nan, ki gen rapò ak oswa konekte. AK ITILIZASYON SIT OUBYEN SÈVIS YO, KONSÈNAN KI KOZ AKSYON SA YO BAZE, MENM SI YO AVIZE SOU POSIBILITE DOMAJ SA KAP PASE.

LIMIT RESPONSABLITE. Nan okenn ka, RESPONSABLITE AGRÈG KARMAN KI SOTI NAN, KI GEN rapò AK, OSWA AN KONNÈKSYON AK AKIS SA A, SIT YO, OSWA SÈVIS YO DEPASE MONTAN PEYE POU SÈVIS YO.

DWA LWA LETA. SÈTEN LWA LETA PA PÈMÈT LIMIT SOU GARANTI ENPLIQUES OSWA ESKLIZYON OSWA LIMIT SÈTEN DOMAJ. KONSA, KÈK OSWA TOUT NÈT AVÈTISMAN SOU LA A, EKLIZYON OSWA LIMIT POU PA APLIKE POU OU, E OU KA GEN DWA ADISYONAL. Sof si limite oswa modifye pa lwa ki aplikab, avètisman sa yo, eksklizyon ak limit aplike, menm si nenpòt remèd echwe objektif esansyèl li yo.

Endamnite. Ou dakò dedomaje, defann epi kenbe Karman ak anplwaye li yo, reprezantan, ajan, afilye, paran yo, filyal direktè, ofisye, manm, administratè ak aksyonè ("Pati endamnize") inofansif nan nenpòt domaj, pèt, pri oswa depans (ki gen ladan san yo pa limit, frè avoka 'ak depans) ki fèt an koneksyon avèk nenpòt twazyèm pati reklame, demann oswa aksyon ("reklame") Te pote oswa revandike kont nenpòt nan Pati yo endamni: (i) akize reyalite oswa sikonstans ki ta konstitye yon vyolasyon pa ou nan nenpòt ki dispozisyon nan Akò sa a oswa (ii) ki rive soti nan, ki gen rapò ak, oswa konekte ak itilizasyon ou nan Sèvis yo . Si ou oblije bay konpansasyon dapre dispozisyon sa a, Karman ka, nan diskresyon sèl ak absoli li yo, kontwole dispozisyon nan nenpòt ki reklame nan pri sèl ou ak depans. San yo pa limite sa ki ekri pi wo a, ou pa ka rezoud, konpwomi oswa nan nenpòt lòt fason jete nan nenpòt ki reklame san konsantman Karman.

Konfli.

Lwa gouvène. Akò sa a dwe gouvène, entèprete ak aplike nan tout respè pa lwa yo nan Eta Kalifòni san yo pa konsidere okenn dispozisyon ki gouvène konfli lalwa.

Rezolisyon enfòmèl. Si ou gen nenpòt dispit avèk nou oswa nenpòt ki gen rapò twazyèm pati ki rive soti nan, ki gen rapò ak, oswa konekte ak sit sa yo oswa Sèvis yo, ou dakò yo kontakte nou; bay yon deskripsyon tou kout, ekri nan dispit la ak enfòmasyon kontak ou (ki gen ladan non itilizatè ou an, si dispit ou an gen rapò ak yon kont); epi bay Karman 30 jou nan ki rezoud dispit la nan satisfaksyon ou. Si Karman pa rezoud dispit la nan negosyasyon bòn fwa anba pwosesis enfòmèl sa a, ou ka pouswiv dispit la an akò avèk akò abitraj ki anba a.

Akò Abitraj. Nenpòt reklamasyon pa Karman, oswa reklamasyon pa ou ki pa rezoud pa pwosedi rezolisyon enfòmèl la, ki rive soti nan, ki gen rapò ak, oswa konekte ak Akò sa a dwe revandike endividyèlman nan obligatwa abitraj administre pa Asosyasyon Abitraj Ameriken an ("AAA") nan annakò avèk Règleman Abitraj Komèsyal li yo ak Pwosedi Siplemantè pou Konfli ki gen rapò ak Konsomatè yo. Akò sa a ak chak nan pati li yo prèv yon tranzaksyon ki enplike komès ant eta, ak Lwa Federal Abitraj la (9 USC §1, et. Seq.) Ap aplike nan tout ka ak gouvène entèpretasyon an ak ranfòsman nan règleman yo abitraj ak pwosedi abitraj yo. Jijman sou prim lan rann pa abit la ka antre nan nenpòt tribinal ki gen jiridiksyon konpetan. Anplis de sa ak malgre kondisyon ki endike anwo a, sa ki annapre yo ap aplike nan diskisyon ou yo: (1) abit la, epi yo pa nenpòt tribinal federal, eta, oswa lokal oswa ajans, ap gen otorite eksklizif rezoud nenpòt dispit ki gen rapò ak entèpretasyon an, aplikabilite, ranfòsman oswa fòmasyon nan Akò sa a ki gen ladan, men se pa sa sèlman, nenpòt ki reklame ke tout oswa nenpòt pati nan Akò sa a anile oswa anile; (2) abit la pa pral gen pouvwa pou fè okenn fòm abitraj klas oswa kolektif ni rantre oswa konsolide reklamasyon pa oswa pou moun; ak (3) ou ap renonse irevokableman nenpòt dwa ou ka genyen nan yon jijman nan tribinal (ki pa tribinal pou ti reklamasyon jan sa endike anba a) oswa pou sèvi kòm yon reprezantan, kòm yon avoka jeneral prive, oswa nan nenpòt lòt kapasite reprezantan, oswa pou patisipe kòm yon manm nan yon klas nan moun kap fè reklamasyon, nan nenpòt pwosè, abitraj oswa lòt pwosedi kont nou oswa ki gen rapò twazyèm pati ki rive soti nan, ki gen rapò ak, oswa konekte ak Akò sa a. Gen sèlman twa eksepsyon nan akò abitraj sa a: (1) si Karman rezonab kwè ke ou te nan nenpòt fason vyole oswa menase vyole dwa pwopriyete entelektyèl ki asosye ak nenpòt nan sit sa yo oswa Sèvis, Karman ka chache enjonktif oswa lòt soulajman apwopriye nan nenpòt tribinal ki gen jiridiksyon konpetan; (2) sèten Sèvis yo sijè a dispozisyon diferan rezolisyon dispit, ki yo bay pou nan kondisyon ki aplikab a Sèvis sa yo; oswa (3) nenpòt dispit ki rive soti nan, ki gen rapò ak, oswa ki konekte ak Akò sa a ka, nan opsyon a nan pati nan reklamasyon, dwe rezoud nan tribinal ti reklamasyon nan Konte Los Angeles, Kalifòni, bay ke tout reklamasyon pa tout pati yo nan dispit la tonbe nan jiridiksyon tribinal la ti reklamasyon yo.

Lide. Nan evènman an nenpòt zafè ki gen rapò ak Akò sa a oswa itilizasyon ou nan sit sa yo oswa Sèvis yo pa sijè a abitraj jan sa endike nan sa yo Akò sa a oswa an koneksyon avèk k ap antre nan nenpòt jijman sou yon prim abitraj an koneksyon avèk Akò sa a, ou isit la konsantman ekspreseman nan jiridiksyon eksklizif ak pidevan nan tribinal yo ki sitye nan Los Angeles, Kalifòni.

Limitasyon. Ou dwe revandike nenpòt reklamasyon ki gen rapò ak itilizasyon ou nan sit sa yo, Sèvis yo, oswa dapre Akò sa a, si nan tout, nan ekri nou nan yon sèl (1) ane nan dat la tankou reklame premye leve, oswa sa yo reklame se pou tout tan anile pa ou. Chak reklame va jije endividyèlman, epi ou dakò pa konbine ou reklame ak nan reklame nan nenpòt twazyèm pati.

Fòs majè. Karman pa pral responsab pou li pap fè anba akò sa a paske nan nenpòt evènman ki depase kontwòl rezonab li yo.

Aksè Entènasyonal. Sit sa yo ak Sèvis yo bay nan men Etazini nan Amerik la. Lwa lòt peyi yo ka diferan konsènan aksè ak itilizasyon sit yo oswa sèvis yo. Karman pa fè okenn reprezantasyon konsènan si sit sa yo, sèvis yo, oswa aksè ou oswa itilize nan sit sa yo oswa sèvis konfòme li avèk lwa ki aplikab, règleman, oswa règleman oswa nenpòt lòt peyi pase Etazini nan Amerik la. Si ou itilize oswa jwenn aksè nan sit sa yo oswa sèvis yo deyò nan Etazini yo nan Amerik, li se responsablite ou a asire ke itilizasyon ou konfòme li avèk tout lwa, règleman, ak règleman ki aplikab, epi, san yo pa limite jeneralite nan obligasyon ou yo anba Seksyon 4.5 nan Akò sa a, ou dakò ak dedomaje, defann epi kenbe pati yo endamni inofansif nan nenpòt ki reklame pote oswa revandike kont nenpòt nan Pati yo endamni ki rive soti nan itilizasyon ou oswa aksè nan nenpòt nan sit sa yo oswa Sèvis deyò nan Etazini yo nan Amerik la.

About Regleman sa yo. Akò sa a ranplase tout akò anvan ak kontanporen ak konpreyansyon ant ou menm ak Karman ki gen rapò ak sit sa yo oswa sèvis yo, lòt pase nenpòt ki kondisyon anplis ki aplikab a yon sèvis patikilye. Ou pa kapab transfere dwa w oswa obligasyon ou yo dapre Akò sa a san konsantman alavans ekri nan Karman. Karman ka lib fè sa, an antye oswa an pati. Akò sa a pral obligatwa sou siksesè yo ak pèmèt pèmèt ou menm ak Karman. Akò sa a pa kreye okenn dwa benefisyè twazyèm pati. Yon pati nan echèk oswa reta nan egzèse nenpòt dwa, pouvwa oswa privilèj dapre Akò sa a pa pral renonse dwa li yo fè egzèsis tankou dwa, pouvwa, oswa privilèj nan tan kap vini an, ni yo pral nenpòt ki fè egzèsis sèl oswa pasyèl nan nenpòt ki dwa, pouvwa oswa privilèj anpeche nenpòt ki lòt oswa plis egzèsis nan dwa sa yo, pouvwa, oswa privilèj, oswa egzèsis la nan nenpòt ki lòt dwa, pouvwa, oswa privilèj dapre Akò sa a. Ou menm ak Karman se kontraktè endepandan, e pa gen okenn ajans, patenarya, antrepriz, relasyon anplwaye-patwon gen entansyon oswa kreye pa Akò sa a. Envalidite oswa enposibilite nan nenpòt ki dispozisyon nan Akò sa a pa pral afekte validite a oswa aplikabilite nan nenpòt ki lòt dispozisyon nan Akò sa a, tout nan yo ki ap rete nan tout fòs ak efè.

Entèpretasyon. Mo tankou "dokiman sa a", "dokiman sa a", "dokiman sa a" ak "dokiman sa a" refere a Akò sa a kòm yon antye epi yo pa senpleman nan yon seksyon, paragraf oswa kloz nan ki mo sa yo parèt, sof si kontèks la egzije otreman. Tout definisyon ki tabli nan dokiman sa a ap konsidere kòm aplikab si mo yo defini yo itilize nan dokiman sa a nan sengilye oswa pliryèl la. Sengilye a ap gen ladan pliryèl la, epi chak referans maskilen, Rezèv tanpon fanm ak netral dwe gen ladan ak refere tou bay lòt moun yo, sof si kontèks la egzije otreman. Mo "enkli", "gen ladan" ak "ki gen ladan" yo jije yo dwe swiv pa "san limitasyon" oswa mo ki enpòte menm jan an. Eksepte kote kontèks la otreman mande pou yo itilize, mo "oswa" nan sans enklizif (ak / oswa).

Kontak. Lè ou bay adrès imel ou, ou dakò ke Karman ka voye imèl ba ou ki gen rapò ak sit sa yo oswa sèvis yo ak nenpòt kont ou ka genyen. Si ou pa vle resevwa Imèl maketing jeneral, ou ka patisipe soti nan swiv enstriksyon yo nan mesaj yo. Karman ka voye nenpòt avi legal ba ou via imèl, notifikasyon pa yon mesaj nan kont ou, oswa lapòs regilye. Si ou vle bay avi legal bay Karman, tanpri fè sa pa lèt, depoze nan lapòs Etazini yo, resi retounen yo mande yo, lapòs yo peye davans, epi adrese jan sa a: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.